Privacy & Cookies

Miky respecteert jouw privacy en hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, de door jou verstrekte informatie en jouw anonimiteit. Miky beschermt daarom jouw privacy. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Miky zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Privacy Statement

Welke persoonlijke informatie registreert Miky en waarvoor wordt deze gebruikt?
Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren. Miky gebruikt deze informatie voor het aanvragen van een abonnement en om jou op de hoogte te stellen van de status van de bestelling. Jouw gegevens zijn na registratie eigendom van Miky, in die zin dat Miky het gebruikt om haar eigen dienstverlening aan aangesloten abonnees te verzorgen. De persoonsgegevens die je ons hebt opgegeven worden niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt. Dit is slechts anders indien wij een ondertekende bestelling ontvangen voor de aanvraag van een telefoonabonnement. In dat geval verstrekken wij de op het contract vermelde persoonsgegevens aan het netwerk dat de door jou bestelde dienst levert.

Miky verstrekt geen informatie aan derden zonder jouw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten).

Miky verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waar vandaan je met onze site verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om Miky te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan Miky eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan de Miky site, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de Miky site heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van Miky.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Miky deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op jouw harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar je het van hebt gekregen.

Een cookie laat de website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de website jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan miky.nl haar website en diensten afstemmen op jouw wensen. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal jouw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Miky is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan de Miky sites zijn gekoppeld. Miky raadt je daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Wat gebeurt er bij wijzigingen in het Privacy Statement?
Miky heeft het recht het Privacy Statement te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing als je je al bij Miky geregistreerd hebt. Wijzigingen worden op de site, schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt.